วิธีหาดู MAC Address อุปกรณ์ LAN, Wireless

ตามที่แผนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งประกาศให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านลงทะเบียน MAC Address ประจำเครื่องที่ใช้ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ทุกเครื่องก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนเครือข่ายไร้สาย (Wireless) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ใน วันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2556 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

วิธีหาดู MAC Address การ์ดเลน LAN และ Wireless การหาค่าค่าแมกแอดเรสส์ ใช้ได้กับ Windows XP, Windows 7, ect หรือเมื่อทราบ mac address แล้วกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน mac address ได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน Mac Address

  • คลิกปุ่ม start แล้วเลือก Run
  • พิมพ์
cmd

  • พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /all

แล้วกด enter ในหน้า command prompt จะได้ตามรูป