สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ และประกวดในการประชุม
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผู้สนในสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานวิชาการได้ที่เว็ปไซด์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
http://register.emit.go.th/research/