สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

uuu

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนิสิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนี นพรัตน์วชิระ  แขวงคันนายาว กทม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ444