สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์

logo

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

(หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้

28-Jul-14 10-34-19 AM

[pdf issuu_pdf_id=”141216121218-2ceebfca54a7466982f8c55722b834e8″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]