สอบราคาซื้อหุ่นจำลองสำหรับฝึกษทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจ ปวด และช่องท้องฯ

สามารถยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันนี้่ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-540-6500

งานพัสดุ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่