เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ท่านผู้อำนวยการ ดร. พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย อาจารย์นันทิยา ปรียาเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายของที่ระลึกในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนิสิตของวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานนี้ด้วย