เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ


“ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ”

From เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/09/2014 (2 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2