เชิญเข้าร่​วมประชุมวิ​ชาการ เรื่อง พยาบาลกับก​ารผลักดัน MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เชิญประชุมวิชาการ ในวันที่ 8 – 10 พฤภาคม 2556 และส่งแบบตอบรับกลับ ในวันที่ 4 พฤษภ่คม 2556  ณ โรงแรมติเอมเมอรัลด์ รัชาดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่