เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Stikes-Bali

Students Exchange จาก วพบ.นพรัตน์วชิระ จำนวน 3 คน และอาจารย์ 1 คน ร่วมกับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรเครือข่ายภาคกลาง เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ stikes-bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม 2555 ขออวยพรให้ทั้งคณะเดินทางโดยสวัสดิภาพ