เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556


“วพบ.นพรัตน์วชิระ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ ท้องสนามหลวง”

From เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/06/2013 (14 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2