เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ อยู่ริ้วขบวนที่ 7 ของกระทรวงสาธารณสุข และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555”

From เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/05/2012 (75 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2