เพลงเทิดพระบิดา

เนื้อเพลงเทิดพระบิดา

เราทุกคน มั่นกมลใฝ่ความดี
เราพร้อมมี ศักดิ์ศรีแห่งมวลชน
เรามอบรัก พิทักษ์ ไทยทุกคน
เราผจญ ให้ทุกคนกินอยู่
เราลำเค็ญ ยากเข็ญ สู้ฝ่าฟัน
เรารักกัน มั่นใจ ไม่หน่ายหนี
เราทั้งผอง ปรองดอง สู้ยอมพลี
เราชีพนี้ พลีเพื่อ พระบิดา
เราพร้อมใจ ต้านโรคภัยให้ปวงชน
เราทุกคน สู้ทน ด้วยศรัทธา
เราฝึกฝน อุทิศตน ช่วยชีวา
ตามรอยพระบิดา คือสัญญาเพื่อปวงชน