เลี้ยงต้อนรับคณะจากบาหลี และอำลานร.แลกเปลี่ยน


“Welcome and Goodbye party วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะทัวร์จากบาหลี และเลี้ยงอำลานักเรียนแลกเปลี่ยน”

From เลี้ยงต้อนรับคณะจากบาหลี และอำลานร.แลกเปลี่ยน, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/29/2012 (133 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2