เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้สมครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 19 จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคาม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน