แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย
ระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป โควตากรมการแพทย์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนก
ในวันที่ 17 มกราคม 2561

และสัมภาษณ์โควตาสถาบันพระบรมราชชนก
ในวันที่ 18 มกราคม 2561