แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัลดังนี้
1.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”หุ่นสวนชวนนึกฝึกทักษะ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
2.นวัตกรรมผลงานเรื่อง” PO2 watch” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
3.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”เครื่องประคบเข่า” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
4.นวัตกรรมผลงานเรื่อง”เข็มขัดให้ความร้อนลดอาการปวด” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองแดง...

โพสต์โดย Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020