โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ I Can Do CPR การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED สำหรับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมคงคา

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( First Aid & CPR) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( First Aid & CPR)

20190803_115445

20190803_110816

20190803_110721

20190803_114757

20190803_110644