โยนนี้เพื่อน้อง


“19 สิงหาคม 2555 สมาคมศิษย์เก่าได้จัดโยนโบวลิ่งการกุศล โยนนี้ เพื่อน้อง รายได้ทั้งหมด มอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพยาบาลที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ บรรยากาศการแข่งขัน เป็นได้ด้วยดี ขอบคุณนิสิตทุกคนที่มาช่วยงานให้กิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยค่ะ”

From โยนนี้เพื่อน้อง, posted by on 8/19/2012 (194 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher