กำหนดการ “BCNNV Happy New Year”

456

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กำหนดการ “BCNNV Happy New Year”
ในวันเสาร์ที่   ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖


กิจกรรมช่วงกลางวัน

๐๗.๓๐ น.               คณะสีเริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณ โรงอาหารของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
๐๘.๐๐ น.               เริ่มเคลื่อนขบวนของแต่ละสีเข้าสู่พิธี
๐๘.๓๐ น.               ประธานชมรมกีฬา (นางสาวปรียาพร  เตชะ) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ  กล่าวเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
เชิญธงของแต่ละคณะสีประจำแท่นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
พิธีกรกล่าวประวัติของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
นักกีฬาวิ่งคบเพลิงนำกล่าวคำปฏิญาณตนแก่นักกีฬาทุกคน
นักกีฬาคบเพลิงจุดคบเพลิงเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๐๙.๓๐ น.                  เริ่มการประกวดกองเชียร์ของแต่ละคณะสีและแข่งกีฬา (ช่วงเช้า)
ประเภทกีฬา เหยียบลูกโป่ง แมงมุมขยุ้มขวด กินวิบาก หลับตาตีปีป เดินตะขาบ
โยนลูกโป่งน้ำ (ระหว่างนิสิตกับอาจารย์)
๑๒.๐๐ น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.                  เริ่มการแข่งขันกีฬา (ช่วงบ่าย)  แชร์บอล ชักเย่อ
๑๔.๓๐ น.                  ประกาศผลและมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
๑๕.๐๐ น.                  ปิดงานกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมช่วงกลางคืน

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.       คณาจารย์ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนิสิตทุกชั้นปี  ลงทะเบียนงาน Sport
night  and  Happy new year  ๒๐๑๔  ณ  บริเวณลานนพรัตน์วชิระรมณีย์
๑๘.๓๑ – ๑๘.๔๕ น.​       ประธานกล่าวเปิดงาน “BCNNV Happy New Year”
๑๘.๔๕ – ๑๙.๐๐ น.​       การแสดงจากนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ ๑
๑๙.๐๐ – ๑๙.๑๕ น.​       การแข่งขันของผู้เข้าประกวด BCNNV Lucky Mascot of the yearแต่ละชั้นปี (รอบแรก)
๑๙.๑๕ – ๑๙.๓๐ น.​       การแสดงจากนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒
๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๕ น.​       จับฉลากของรางวัล ครั้งที่ ๑  (ผู้ที่นำของขวัญมาจับฉลาก)
แต่ละชั้นปี )
​๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๕ น.​       การแสดงจากนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓
๒๐.๑๕ – ๒๐.๓๐ น.​       จับฉลากของรางวัล ครั้งที่ ๒ (สำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน)
ได้แก่รางวัลขบวนพาเหรดประเภทความคิด สร้างสรรค์ รางวัลกีฬายอดเยี่ยม รางวัลผู้นำเชียร์ยอดเยี่ยม รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม
๒๐.๔๕ – ๒๑.๐๐ น.​       ประกาศผลการแข่งขันของผู้เข้าประกวดBCNNV Lucky Mascot of the year
และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น.​       ส่งความสุขให้ชาว BCNNV โดย BCNNV Lucky Mascot of the year
๒๑.๒๐ น. ​​                   ปิดงาน BCNNV Happy New Year


การแต่งกาย               ​คณาจารย์ บุคลากรและ นิสิต แต่งกายชุดผลิตภัณฑ์วิทยาลัย (เสื้อคณะสี)
แขกผู้มีเกียรติ ชุดสวยงาม