รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสองตรงระหว่างวันที่ 13 – 29 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีรายชื่อ สถานะเป็นตัวจริง มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยกำหนด ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้ารายงานตัว ตรวจหลักฐานเวลา 08.00 – 12.00 น. และสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_image src=”http://www.bcnnv.ac.th/th/wp-content/uploads/2016/02/P5166802.jpg” image_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]