พิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ พยาบาลกิตติคุณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของนิสิตพยาบาลเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาล

นัฐวุฒิ สังประเสริฐ

18/09/2562