พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชารัตน์ จันติยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานทำบุญตักบาตร ถวายสังฑทาน ในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

Noppawan Arsa

22/10/2563

ภาพบรรยากาศวันรับปริญญาบัตร ปีพ.ศ 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระมีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 65 คน โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Noppawan Arsa

19/10/2563
1 2 3 80