ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก — ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่) วิทยาลัยรับสมัครโควตาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก — รับสมัครผ่าน ระบบ https://admission.pi.in.th วันที่ 18 – 29 มกราคม 2564 — คุณสมบัติ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้น ม.6 (ผลการเรียน 5 เทอม) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มสาระฯ รู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ผล GPA […]

Noppawan Arsa

15/01/2564

รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 วิธีการสมัครและจัดส่งเอกสาร 1.ผู้สมัครลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพระบรมราชชนนก ทางเว็บไซต์  http://co-dev.pi.ac.th ขยายเวลาถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th) 2. ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (สามารถใช้หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมแทนได้) 3. ผู้สมัครสแกนเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่  12 มกราคม 2564 และให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครที่ถ่ายสำเนามาส่งในวันที่เปิดการอบรม คู่มือการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์  

Noppawan Arsa

14/01/2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อนิสิตพยาบาลและคณาจารย์ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และภารกิจด้านการพยาบาลทั้งในหรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

admin

01/08/2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ชำระเงินค่าสมัคร 28 – 30 ธันวาคม 2561 ณ ธนาคารกรุงไทยและสาขาภายในห้างสรรพสินค้า และชำระวันที่ 3 มกราคม 2562 กรุงไทยทั่วประเทศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 4 มกราคม 2562 และสอบสัมภาษณ์ในอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 นั้น โดยพื้นที่โควตาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกอบด้วย – พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ประเภทโควตากรมการแพทย์) – พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประเภทโควตาบุคคลทั่วไปและโควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก) – พื้นที่จังหวัดปทุมธานี […]

Noppawan Arsa

26/12/2561
1 2 5