ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อนิสิตพยาบาลและคณาจารย์ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และภารกิจด้านการพยาบาลทั้งในหรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

admin

01/08/2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ชำระเงินค่าสมัคร 28 – 30 ธันวาคม 2561 ณ ธนาคารกรุงไทยและสาขาภายในห้างสรรพสินค้า และชำระวันที่ 3 มกราคม 2562 กรุงไทยทั่วประเทศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 4 มกราคม 2562 และสอบสัมภาษณ์ในอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 นั้น โดยพื้นที่โควตาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกอบด้วย – พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ประเภทโควตากรมการแพทย์) – พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประเภทโควตาบุคคลทั่วไปและโควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก) – พื้นที่จังหวัดปทุมธานี […]

Noppawan Arsa

26/12/2561

ระบบห้องสมุด Ulibm-BCNNV

ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุด ผู้ที่สนใจใช้ฐานข้อมูล Ulibm-BCNNV ตอนนี้ได้เปิดให้บริการแล้ว สามารถเข้าใช้บรีการได้แล้วที่ http://www.bcnnv.ac.th/ —บรการนิสิต — ระบบระบบห้องสมุด Ulibm-BCNNV  ได้แล้ว จึงประชาสัมธ์งานห้องสมุด

admin

23/04/2556

บรรยายวิชาการแพทย์

เรียน อาจารย์ทุกท่าน ด้วยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์จัดบรรยายเรื่อง Golden Hours in Orthopedics 2: Failed Back Presentation & Discussion ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ดังรายละเอียดที่แนบค่ะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

admin

29/03/2556
1 2 4