ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่ ดาวน์โหลด ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระท่เป็นสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

Noppawan Arsa

03/03/2563

นำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร. บุษบา สงวนประสิทธิ์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง : การส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เชิงบรรยาย(Enhancing Accessibility to Urban Primary Care Service: systematic review and narrative synthrsis) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

13/11/2562

ประชุมวิชาการนานาชาติ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ นำขณะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตทำหน้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 วันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

12/11/2562
1 2