รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการเงินและบัญชี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลคะแนนการสอบออกแล้วโดยที่ผู้ที่มีคะแนนเกิน 60% ขอให้มาสัมภาษณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน  2   ชั้น 2 ห้อง 201 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่

Noppawan Arsa

17/03/2565
1 2 29