รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๐๐๑ นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ ๐๐๒ นางสาวลีนา รังประเสริฐ ๐๐๓ นางสาวชนิตสิริ จิยังชัย ๐๐๔ นางสาวสุพัตรา หลองคุ้ม ๐๐๕ นางสาวจตุพร อยู่นาค   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบข้อเขียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

20/09/2564

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ อ่านรายละเอียดได้ที่

Noppawan Arsa

27/08/2564
1 2 27