ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น พนักงานนวดแผไทย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น วิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานนวดแผนไทย ดังนี้ 1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์หอมหวล 2. นางชฎาภรณ์ วิวัชพงษ์ 3. นางสาวสุดสายชล แขกรัมย์ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบริการทางสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วซิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ประกาศ ณวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Noppawan Arsa

03/02/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

admin

15/11/2562
1 2 3 25