ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล

ทีมพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรร วพบ.นพรัตน์วชิระ ขอเชิญอาจารย์บุคคลกรสายสนับสนุนและนิสิตทุกท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-11.30 น. ณ บริเวณลานธรรมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (วพบ.นพรัตน์วชิระ 1 แปลง)

ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด ห้องสมุดได้เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูล CINAHL plus with fulltext โดยขอ username และ password ได้ที่ห้องสมุด http://search.ebscohost.com

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2555 กำหนดการ วันที่ สถานที่ 1. รับสมัคร จ.7 ก.พ. –  อ.30 มี.ค. 55 ดาวน์โหลด ใบสมัคร www.bcnnv.ac.th และส่งใบสมัครที่ วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้องธุรการ 2. ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อ.10 เม.ย. 55 www.bcnnv.ac.th 3. สอบข้อเขียน ส.28 เม.ย. 55 วพบ.นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 4. ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พ.9 พ.ค. 55 www.bcnnv.ac.th 5. […]

ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

เรียนเชิญ อาจารย์ทุกท่าน สายสนับสนุนทุกท่าน และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 พ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 วพบ.นพรัตน์วชิระ ปล. ท่านใดมีเบาะรองนั่งให้นำมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ อ.สาวิกา

1 21 22 23