ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563

อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เข้ารับทุนการศึกษา ณ แท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม B. Grimm Academy ชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ กรุงเทพมหานคร (ภาพ:อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

Noppawan Arsa

26/10/2563

ภาพพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพยาบาลทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพสกนิกรไทยตั้งแต่ครั้งอดีตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Noppawan Arsa

23/10/2563

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชารัตน์ จันติยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานทำบุญตักบาตร ถวายสังฑทาน ในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

Noppawan Arsa

22/10/2563
1 2 3 58