ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เว็ปไซด์ https://admission.pi.in.th/  

Noppawan Arsa

21/02/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 ส่งเอกสารตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 3 ห้อง 308 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายชื่อผู้ผ่านผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย ดาวน์โหลด  หรือ ดาวน์โหลดจากหน้าเว็ป https://admission.pi.in.th/admission/ ชื่อไฟล์ ทป.004  

Noppawan Arsa

12/02/2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงจากพื้นที่

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ 2563 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเอกสารดังนี้ ขอให้เช็ครายการหลักฐานตามเอกสาร ทป.001-1 รายการเอกสารหลักฐาน และขอให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวจริงมาด้วยทุกรายการ 🌎 หรือดูได้จากในระบบรับสมัคร (https://admission.pi.in.th) ดาวน์โหลดเอกสาร

Noppawan Arsa

30/01/2563

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และมีนพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

Noppawan Arsa

30/11/2562
1 2 3 54