วันรายงานตัวนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้ไปรายงานตัวที่ห้องทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 308 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 เวลาตั้งแต่ 08.30 -09.30 น. โปรดเตรียม Mask อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ติดตัวมาด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว โปรดเตรียม Mask อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ติดตัวมาด้วย แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง บัตรผ่านประตูใช้วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว เอกสารการเปิดบัญชี 1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้าและหลัง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. เขียนเบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่ปัจจุบันในสำเนาบัตรประชาชน

Noppawan Arsa

30/06/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจำปีการศึกษา 2563 รายการหลักฐานที่ต้องส่งมายังวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา ทป.001 ใบสมัครจากระบบรับสมัคร (ผู้สมัครปริ้นจากระบบ) ทป.004 รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Noppawan Arsa

12/06/2563
1 2 3 57