พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และมีนพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

Noppawan Arsa

30/11/2562

นำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร. บุษบา สงวนประสิทธิ์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง : การส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เชิงบรรยาย(Enhancing Accessibility to Urban Primary Care Service: systematic review and narrative synthrsis) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

13/11/2562

collaboration

The Praboromarajchanok Institute (PBRI), Ministry of Public Health Thailand and the Association of Indonesian Nursing Education Centers (INC), Indonesia recognize the benefits of developing a collegial relationship between our respective schools to establish strong international links. To this aim we propose the following agreement: The purposes of this agreement are to develop academic and educational […]

Noppawan Arsa

13/11/2562

ประชุมวิชาการนานาชาติ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ นำขณะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตทำหน้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 วันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel

Noppawan Arsa

12/11/2562

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ท่านผู้อำนวยการ ดร. พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมด้วย อาจารย์นันทิยา ปรียาเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายของที่ระลึกในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนิสิตของวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานนี้ด้วย

Noppawan Arsa

29/10/2562
1 2 3 53