ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Noppawan Arsa

30/11/2563

ทำบุญหอพักประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (หอจันทร์และบ้านแจ่ม) มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาร่วมงานในพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสัมมาชัญญาวาส เจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ณ หอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

09/11/2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลการวิพากษ์ test blueprint

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ test blueprint ในการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาลใน ๘ วิชาหลักทางการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) การพยาบาลผู้สูงอายุ ๔) การผดุงครรภ์ ๕)การพยาบาลมารดาและทารก ๖) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๗)การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และ ๘) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระเป็นประธานเปิดงาน อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้: พิชิตความสําเร็จในการสอบสภาการพยาบาล โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Noppawan Arsa

04/11/2563

ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563

อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เข้ารับทุนการศึกษา ณ แท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม B. Grimm Academy ชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ กรุงเทพมหานคร (ภาพ:อาจารย์รุ่งนภา โพธิ์แสน ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

Noppawan Arsa

26/10/2563

ภาพพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพยาบาลทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพสกนิกรไทยตั้งแต่ครั้งอดีตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Noppawan Arsa

23/10/2563
1 2 3 60