ปันรักสู่น้อง โครงการพัฒนานิสิต จิตอาสา

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงามพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมแบ่งฝันปันอิ่มกับ โครงการ ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7 / 55 วันที่ 7 เมษายน 55” From ปันรักสู่น้อง โครงการพัฒนานิสิต จิตอาสา, posted by on 5/23/2012 (44 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

Noppawan Arsa

22/10/2555

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับบัณฑิตรุ่น 110 และ จพช.รุ่น 5 ณ อาคารจักรพันธ์พันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มที่ 1 ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น. (รับจริง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555) คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเทียวสุพรรณบุรี โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี จำนวนรวมประมาณ 3,323 คน   กลุ่มที่ 2 ซ้อมใหญ่ วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 […]

Pipop

08/05/2555

ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล

ทีมพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรร วพบ.นพรัตน์วชิระ ขอเชิญอาจารย์บุคคลกรสายสนับสนุนและนิสิตทุกท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-11.30 น. ณ บริเวณลานธรรมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (วพบ.นพรัตน์วชิระ 1 แปลง)

admin

06/05/2555

เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Stikes-Bali

Students Exchange จาก วพบ.นพรัตน์วชิระ จำนวน 3 คน และอาจารย์ 1 คน ร่วมกับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรเครือข่ายภาคกลาง เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ stikes-bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม 2555 ขออวยพรให้ทั้งคณะเดินทางโดยสวัสดิภาพ

admin

06/05/2555

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้

admin

05/05/2555
1 58 59 60