ชีวิตนิสิตพยาบาล

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม การเป็นพยาบาลนั้นต้องใช้ทั้งความตั้งใจ และมีสติเป็นอย่างมาก มันไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง การเรียนที่เน้นทั้งเนื้อหาวิชาการ และการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมหลักสูตร การได้ออกไปฝึกงาน ซึ่งแรก ๆ ก็จะมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ข้อดีคือทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้กันได้อยู่ตลอด

Phuttarak Mulmuang

17/08/2561

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพักหอพัก

เพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำ การเตรียมตัวในการเข้ารับการปฐมนิเทศและการเข้าอยู่หอพักสำหรับนิสิตใหม่

Phuttarak Mulmuang

16/08/2560

คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

เอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล งานการจัดการความรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารธรณสุข คลิกเพื่อดาวน์โหลด

admin

31/07/2560
1 2 3 4 13