การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางเซ็ปไซต์ https://admission.pi.in.th/    ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/vUHqcX   ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/RPq6Wb   กำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/wec4ZP

Noppawan Arsa

22/12/2560

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Noppawan Arsa

03/02/2558

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558

Noppawan Arsa

03/02/2558

กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

20/01/2558

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 112

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กันยาน 2557  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วที่สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/news/v/615 บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/finish/menu-finish-56.php ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ตั้งแต่ 1 – 21 กันยายน 2557 พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๒ คณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเรียน ๑ ๐๙.๐๐ […]

admin

21/08/2557
1 2 3 4 7