กำหนดการโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง ปี 55

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก (preceptor) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ******************************************************** วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม – นโยบายการใช้พยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนทางคลินิกแก่นิสิตพยาบาล ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. – หลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – การสอนการพยาบาลในคลินิก Conference and bed […]

Noppawan Arsa

09/02/2556

อบรมการใช้โปรแกรมและลงบันทึกข้อมูล MIS

ประกาศ ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมการบันทึกภาระงานสอน โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนประมวลผลการศึกษา และระบบการบริหารเพื่อการตัดสินใจ ในวันที่ 30 – 31 มกราคม2556 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 502

Noppawan Arsa

29/01/2556

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น.         – พบผู้บริหารสถาบันและผู้เกี่ยวข้อง – ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจกรรม และดำเนินงานของสถาบัน – คณะผู้ตรวจเยี่ยมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการตรวจเยี่ยม เวลา 10.00 – 12.00 น.         – ศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูล เวลา 13.00 – 16.00 น.         – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ ของสถาบัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.         – เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล […]

Noppawan Arsa

24/01/2556

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ และประกวดในการประชุม ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผู้สนในสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานวิชาการได้ที่เว็ปไซด์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ http://register.emit.go.th/research/

Noppawan Arsa

18/12/2555

ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชและประชุมสามัญประจำปี 2555

จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษแห่งการครอบรอบ 50 ปี ของสมาคมศิษย์เก่าฯ พยาบาลศิริราช ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์) ถนนดำรงรักษ์ กรุงเทพฯ    

Noppawan Arsa

18/12/2555
1 4 5 6 7