ประชุมปฏิบัติการเตรียมระบบสารสนเทศฯ 12-13 ธ.ค.55

เรียนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์ ดร.สุชีวา วิชัยกุล ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน คุณสสิกัณย์ พื้นหัวสระ คุณนพวรรณ อาษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมระบบสารสนเทศฯ เพื่อรับรองการเข้าตรวจจากสถาบัน การศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนิตยาดำรงวุฒิ ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี รถจะออกจากวิทยาลัยฯ เวลา 07.00 น. หมายเลขทะเบียน ฮฉ 6128 โดยมี นายคล้าย แสงทอง เป็นผู้ขับ ขอบคุณมากค่ะ งานQA

admin

07/12/2555

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ อาคารเรียน ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Phuttarak Mulmuang

02/11/2555

ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

เรียนเชิญ อาจารย์ทุกท่าน สายสนับสนุนทุกท่าน และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 พ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 วพบ.นพรัตน์วชิระ ปล. ท่านใดมีเบาะรองนั่งให้นำมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ อ.สาวิกา

admin

05/05/2555
1 5 6 7