หุ่นปฏิบัติการทางการพยาบาล

แบบฟอร์มขอยืมหุ่นของปฏิบัติการพยาบาล

คำแนะนำ

Recipes

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum

Lessons

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum

Products

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum

รายการหุ่นในห้องปฏิบัติการ

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง SimMan

1. SimMan 3G สามารถกระพริบตาได้เหมือนจริง 2. คลำชีพจรได้ทุกตำแหน่งเช่น คอ แขน ขา โดยชีพจรจะสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3. สามารถจำลองการกระเพื่อมขึ้นลงของหน้าอกได้ 4. จำลองอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจอุดกลั้นได้ 5. สามารถเจาะเลือด ให้สารน้ำหรือยาทางหลอดเลือดที่แขนได้ โดยมีระบบจัดการยาอัตโนมัติ ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณยา และบอกชื่อยาได้ 6. การทำงานของ SimMan 3G จะควบคุมโดยโปรแกรม เป็นระบบควบคุมและจำลองการฝึกที่สามารถแสดงผลทั้งภาพและเสียง 7. มีระบบบันทึกภาพวิดีโอและเสียง 8. ผู้สอนสามารถกำหนดสถานการณ์ผู้ป่วยและการลงสถานการณ์ลงไปในโปรแกรมได้

Cookies

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Bread

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Cakes

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Donuts

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกคลอด

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Bread

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสำหรับฝึกอาบน้ำเพศหญิง(มีสะดือ) LM026 M

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็ก (S100)

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครั่งตัวพร้อมเสียงสัญญาณแสดงผลปฏิบัติ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Bread

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Cakes

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Donuts

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสาธิตกระบวนการคลอดขั้นพื้นฐานชนิดเต็มตัว

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสำหรับฝึกการพยาบาลขั้นฐาน(ชาย)

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสาธิตกระบวนการคลอดขั้นพื้นฐานชนิดเต็มตัว

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสำหรับการให้พยาบาลขั้นพื้นฐาน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแบบมีสัญญาณไฟและเสียง

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะฟังเสียงหัวใจ ปอด และช่องท้อง

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นจำลองสำหรับฝึกทำแผลผ่าตัด

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นสาธิตขบวนการคลอดขั้นพื้นฐานใช้มือหมุน

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นจำลองฝึกทำคลอด

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ำมาตฐาน รุ่น00330 ยี่ห้อ Limbs Things

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

หุ่นแขนฝึกเจาะเลือดและให้สายน้ำ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

ฟันมนุษย์

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

เต้านมมนุษย์ครั่งตัว

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Latest Recipes