การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quata ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

ประกาศการรับสมัคร รอบที่ 2 Quata

ปฏิทินการศึกษา รอบที่ 2 Quata

ประกาศการรับสมัคร รอบที่ 2 Quata

ปฏิทินการศึกษา รอบที่ 2 Quata