กำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องกำหนดการสอบภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Phuttarak Mulmuang

27/08/2562

กำหนดการ พิธีมอบลูกเป็นศิษย์ รุ่น 118 (ปี 59)

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]กำหนดการ พิธีมอบลูกเป็นศิษย์ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 118 วันศุกร์ที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559[/vc_column_text][mk_button corner_style=”full_rounded” size=”medium” url=”https://drive.google.com/a/bcnnv.ac.th/file/d/0B14wYrQtOdhmLVJfMFFKcnV3SkFId2RnYzNaUFBFakZqMkhz/view” align=”center” text_color=”dark”]คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ พิธีมอบลูกเป็นศิษย์ 2559[/mk_button][mk_button corner_style=”full_rounded” size=”medium” url=”https://drive.google.com/a/bcnnv.ac.th/file/d/0Bz_njcoKMq7tTmdoSFV6R0loSXc/view” align=”center” text_color=”dark”]รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว[/mk_button][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6839″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

admin

06/07/2559

กำหนดการสายสัมพันธ์อ้อมใจ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์ล้อมใจอุ่นไอ อ้อมกอดนพรัตน์วชิระ (เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 2559 – 21 ส.ค. 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6844″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Noppawan Arsa

20/06/2559

กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8 ปีงบประมาณ 2559-2560 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 *************************************** 8.45 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 9.00 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับโดย และปฐมนิเทศ โดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 9.30 – 10.30 น. ปฐมนิเทศหลักสูตร และ ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร โดย ดร.สุนันทา ทองพัฒน์ ผู้บริหารโครงการ 10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศระเบียบการอบรม การแต่งกาย การลา การเข้าชั้นเรียน ฯลฯ โดย อาจารย์ประจำชั้น อ.รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ และ […]

admin

24/05/2559

กำหนดการปฐมนิเทศและรายชื่อนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงการพื้นที่และระบบสอบตรง

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในรอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 โดยนิสิตสามารถพาผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศได้จำนวน 1 ท่านต่อนิสิต 1 คน [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียน 2 9.00  –  9.30 น.            ลงทะเบียน 9.30  – 10.00  น.       […]

Noppawan Arsa

18/03/2559
1 2 4