กำหนดการรายงานตัว วันที่ 27 พ.ค. 2556

กำหนดการรายงานตัว วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 27 พฤษภาคม 2556 วันรายงานตัว 9.00 – 16.00 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 28 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมเยี่ยมชมและแนะนำหอพัก กิจกรรมเยี่ยมชมและแนะนำวิทยาลัย 29 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมรับน้องใหม่ 30 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมรับน้องใหม่

admin

25/04/2556