กำหนดการงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาไนติงเกล วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๗.๐๐ น. คณะสีแต่ละสีเริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณ หน้าอาคารเรียน ๒ ๐๘.๓๐ น. เริ่มเคลื่อนขบวนของแต่ละคณะสีเข้าสู่พิธี

admin

20/01/2558

งานเลี้ยงปีใหม่ ธ.ค. 2556 (ชมภาพ)

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดงานเลี้ยงภาพงานเลี้ยงปีใหม่ ใน วันที่ 22 ธันวาคม 2556” From ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/23/2013 (218 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557

BCNNV Sport Day 2013 #3 (ชมภาพ)

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556” From BCNNV Sport Day 2013 #3, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/21/2013 (212 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557

BCNNV Sport Day 2013 #2 (ชมภาพ)

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556” From BCNNV Sport Day 2013 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/21/2013 (183 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557

BCNNV Sport Day 2013 #1

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556” From BCNNV Sport Day 2013 #1, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/21/2013 (220 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557
1 2