สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์)

Noppawan Arsa

16/12/2557

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 2 ตามรายการ ดังนี้ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อข้อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnnv.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2540-6500 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

admin

28/08/2556