กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๑ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน). รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖

Noppawan Arsa

24/06/2556