กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                                                       ๐๖.๓๐ น.             ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียนชั้น ๑ ๐๗.๐๐ น.             คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียนชั้น ๑ ๐๗.๓๐ น.            ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน ชั้น ๑ ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์ ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมชั้น ๘ ๐๘.๓๐ น.            ผู้สำเร็จการศึกษา แขกรับเชิญ พร้อมกัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ พยาบาลกิติคุณ คณาจารย์ นิสิตรุ่นน้องประดับช่อราชพฤกษ์แสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าประจำที่ ๐๙.๐๐ […]

Noppawan Arsa

30/05/2556