ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ณ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.30 น เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ดูรายละเอียดที่เว็ปไซด์ www.bcnnv.ac.th หรือ […]

Noppawan Arsa

31/07/2556

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ความเป็นมา ตามรายการดังต่อไปนี้ ๑. หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จำนวน ๒ ตัว ๒. หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ตัว ๓. หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน ๑ ตัว คลิกดาวน์โหลด ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์การศึกาา จำนวน 3 รายการ เคลิกดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2556 [pdf issuu_pdf_id=”130425114255-61283546b2414f9e8764d45d006712a9″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ] [pdf issuu_pdf_id=”130425114047-126886df2926404689f9328c65e84d6f” layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” […]

admin

18/03/2556