สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูก ควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองหญิง ตั้งครรภ์และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์พร้อมลูกควบคุมระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดประมวลและแสดงผล (๔๒๓๐๑๕๐๒) ตามรายการ ดังนี้

admin

11/11/2558