จุดเทียนชัยถวายพระพร

“ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มลฑลพิธีท้องสนามหลวง” From จุดเทียนชัยถวายพระพร, posted by on 12/06/2011 (15 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555