สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนิสิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนี นพรัตน์วชิระ  แขวงคันนายาว กทม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ   [pdf issuu_pdf_id=”140226093951-626a6a4bd5ba423f866c55451b0bb87a” layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]    

Noppawan Arsa

26/02/2557