กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 112

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กันยาน 2557  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วที่สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/news/v/615 บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/finish/menu-finish-56.php ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ตั้งแต่ 1 – 21 กันยายน 2557 พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๒ คณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเรียน ๑ ๐๙.๐๐ […]

admin

21/08/2557