การตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล ปี 2556 – แหล่งฝึก รพ.นพรัตนราชธานี

From ภาพคณะกรรมการสภาตรวจเยี่ยมหน่วย ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 2/19/2013 (68 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

19/02/2556

การตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล ปี 2556 – แหล่งฝึก

“ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมแหล่งฝึก รพ.สต.บางพระ ฉะเชิงเทรา จากสภาการพยาบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556” From การตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล ปี 2556#เยี่ยมแหล่งฝึก, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 2/19/2013 (15 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

19/02/2556

ภาพการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล ปี 2556

“ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะการตรวจเยี่ยมสถาบัน จากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556” From การตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล ปี 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 2/19/2013 (22 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

19/02/2556

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันจากสภาพยาบาล วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น.         – พบผู้บริหารสถาบันและผู้เกี่ยวข้อง – ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจกรรม และดำเนินงานของสถาบัน – คณะผู้ตรวจเยี่ยมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการตรวจเยี่ยม เวลา 10.00 – 12.00 น.         – ศึกษาเอกสาร และแหล่งข้อมูล เวลา 13.00 – 16.00 น.         – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ ของสถาบัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.         – เยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล […]

Noppawan Arsa

24/01/2556