ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดงบประมาณ 2557  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  

Noppawan Arsa

01/10/2556

กิจกรรม Big clean วันที่สอง

“ท่านผู้อำนวยการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจนิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่” From กิจกรรม Big clean วันที่สอง, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/23/2013 (12 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/07/2556

กำหนดการงานวัน Big Cleaning Day 2013

กำหนดการงานวัน Big Cleaning Day วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๕. ๐๐ น. ณ อาคารเรียนชั้น ๑ และ อาคารเรียนชั้น ๒

admin

14/06/2556