ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะ และวัฒนธรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะ และวัฒนธรรม ณ STIKES Bali และ Muhamadiya  Jakarta, Indonesia  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

Noppawan Arsa

17/10/2557