งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานปี 2556

“เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นิสิตวิทยาลัยพยาบาลนวรัตน์ วชีระ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานปี 2556 ณ โรงงาน TOYOINK นิคมอุตสหกรรมบางชัน” From งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานปี 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/09/2013 (55 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/05/2556

บริการวิชาการชุมชนเกาะจวน

“นิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และชุมชนเกาะจวน เขตคันนายาว ออกให้บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนเกาะจวน” From บริการวิชาการชุมชนเกาะจวน, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/28/2013 (30 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

29/01/2556